May vs Might : Perbedaan ,  Penggunaan Beserta Contoh  Dalam Bahasa Inggris

Posted on

May vs Might : Perbedaan ,  Penggunaan Beserta Contoh  Dalam Bahasa Inggris

Pengertian May

May adalah  sebuah modal dalam bahasa inggris yang mempunyai  arti boleh, May apabila  ditambah dengan Be, maka dapat  diartikan mungkin yaitu May be. May digunakan  kepada teman sebaya ataupun  teman yang sudah akrab dengan kita.

Contoh Penggunaan May Dalam Kalimat Bahasa Inggris

  • You may stay at my house ( Kamu boleh menginap dirumahku )
  • He may come here at any time ( Dia boleh datang kemari kapan saja )
  • We may use this pool for free ( Kami boleh menggunakan kola mini dengan gratis )
  • I may go outside tonight ( Aku boleh pergi keluar mala mini )

Pengertian Might

Might juga merupakan bentuk  dari modal dalam bahasa inggris, yang mempunyai  makna yang  sama dengan May, yaitu boleh. Akan  tetapi , Might digunakan kepada orang yang lebih tua dari kita atau yang kita sopani, Might juga berarti bentuk kedua atau bentuk lampau dari May.

Contoh Penggunaan Might Dalam Kalimat Bahasa Inggris

  • You might come to this office ( Kamu boleh datang ke kantor ini )
  • Might I meet your father? ( Bolehkah aku bertemu dengan ayahmu ? )
  • You might call me ( Anda boleh menelponku )
  • Might I speak with your boss? ( Bolehkah aku berbicara dengan bosmu ? )

Semoga mudah untuk dipahami dan selamat belajar .

Baca Juga :

Baca Juga :  √ Pengertian, Jenis, Posisi  Dan Contoh Focusing Adverb Dalam Bahasa Inggris